Agencja Rozwoju Lokalnego

Agencja Rozwoju Lokalnego to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, której właścicielem jest Gmina Ostrowiec Świętokrzyski, to dość specyficzny podmiot gospodarczy. Jest Spółką prawa handlowego, jednak zgodnie ze statutem prowadzi działalność non-profit. Głównym celem działania jest aktywizacja i wspomaganie lokalnego rynku w następujących aspektach:

I. Rozwój zasobów ludzkich
II. Rozwój przedsiębiorczości
III. Współpraca z organizacjami, jednostkami, przedsiębiorcami, samorządami na rzecz rozwoju lokalnego.
IV. Rozwój wewnętrznej organizacji ARL, jako wyznacznik dla innych firm XXI wieku (polityka firmy ukierunkowana na rozwój intelektualny kadr nowoczesnej gospodarki). celem działania Spółki są wszelkie przedsięwzięcia zmierzające do ożywienia lokalnego rynku
i tworzenia sprzyjających warunków do powstawania na nim nowych podmiotów gospodarczych oraz obsługa już istniejących podmiotów gospodarczych i jednostek samorządu terytorialnego, w tym prowadzenie Centrum Przedsiębiorczości i Aktywizacji Zawodowej.

Dane teleadresowe:
ul. Sandomierska 26a
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
tel. (0-41) 249-50-01
e-mail: arl@arl.ostrowiec.pl
www.arl.ostrowiec.pl

Godziny otwarcia:
codziennie od 8:00 do 16:00

Oferta usług Agencji Rozwoju Lokalnego w Ostrowcu Świętokrzyskim:

Usługi w pozyskiwaniu i rozliczaniu środków na inwestycje
Usługi księgowe
Usługi dotyczące prowadzenia kadr i płac
Usługi prawne
Kompleksowe doradztwo w zakresie promocji i kształtowania wizerunku firm
Organizacja i współorganizacja szkoleń/kursów/konferencji

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie Agencji Rozwoju Lokalnego – www.arl.ostrowiec.pl/