Atrakcje Ostrowca

Zapraszamy do miasta gdzie turysta znajdzie miejsca godne zwiedzenia. Ostrowiec Świętokrzyski wciągnie go w „kapsuły czasu”, które poprowadzą go od zabytków sakralnych, przez miejsca walk i tragedii minionych epok, aż po industrialną zabudowę i unikalną urbanistykę „starej huty”. Przyjedź i zobacz:

Górującą nad miastem kolegiatę św. Michała Archanioła z początku XVII wieku przebudowaną po najeździe księcia Siedmiogrodu Rakoczego, konsekrowaną ponownie w 1672 r. W latach międzywojennych XX w. rozbudowana została w stylu neobarokowym według projektu Stefana Szyllera,

Kolegiata św. Michała Archanioła

Kościół barokowy św. Stanisława Biskupa z końca XVI wieku w Denkowie, przebudowany w XVIII i XIX wieku,

Cmentarz w Denkowie z klasycystyczną kaplicą rodziny Kotkowskich,

Pozostałość cmentarza żydowskiego. Kirkut czynny był od lat 30-tych XVIII wieku do końca II wojny światowej. Ocalałe po wojnie macewy ze złożoną symboliką religijną są zgromadzone w lapidarium,

Gmach Poczty Polskiej z lat 20-tych XX wieku,

Niestety podupadający już budynek dworca kolejowego, wybudowanego w latach 80-tych XIX w.,

Dworki miejskie z przełomu XIX i XX wieku przy ul. Siennieńskiej 14 i 37 oraz ul. Wardyńskiego 26,

Zasługujący na szczególną uwagę zasługuje położony w południowo-zachodniej dzielnicy miasta – Częstocicach dawny pałac Wielopolskich z II połowy XIX w., usytuowany w zabytkowym parku. Obecnie siedziba Muzeum Historyczno-Archeologicznego,

Obszar poprzemysłowy na terenie „Starej Huty” wraz z dawną cukrownią „Częstocice” i budynkami mieszkalnictwa robotniczego w dolnej części miasta oraz drewnianym kościołem fabrycznym pod wezwaniem Najświętszego Serca Jezusowego wybudowany w latach 1931-1932 w stylu zakopiańskim.