Atrakcje w okolicy

Atrakcje w okolicy Ostrowca Świętokrzyskiego

Bogata mozaika krajobrazu okolic Ostrowca Świętokrzyskiego tworzona jest przez różnorodne atrakcje turystyczne. Należą do nich:

Bogata mozaika krajobrazu okolic Ostrowca Świętokrzyskiego tworzona jest przez różnorodne atrakcje turystyczne. Należą do nich:

Bory Puszczy Iłżeckiej z unikalnym w skali światowej zespołem neolitycznych kopalń krzemienia, zachowanym w rezerwacie archeologicznym im. Jana Samsonowicza w Krzemionkach koło Ostrowca Świętokrzyskiego,

Bukowo-jodłowe lasy Jeleniowskiego Parku Krajobrazowego i Świętokrzyskiego Parku Narodowego, z malowniczo położonym na Łyścu klasztorem pobenedyktyńskim z XII wieku,

Starożytny ośrodek hutnictwa z okresu późno lateńskiego i rzymskiego (I-IV wieku) z centrum w rejonie Nowej Słupi, gdzie podstawowe jego zagadnienia wyeksponowano w Muzeum Starożytnego Hutnictwa im. Mieczysława Radwana,

Szachownica pól Wyżyny Sandomierskiej z prastarym Ośrodkiem Miejskim Opatowem, pod którym z labiryntu piwnic kupieckich utworzono podziemną trasę turystyczną oraz dominująca nad miastem romańska kolegiata św. Marcina z XII wieku,

Figurki i kapliczki przydrożne, dzieła miejscowych twórców, dokumentujące świetność ośrodka kamieniarskiego miasta Kunowa i jego okolic,

Zespół fabryczno-osadniczy w Nietulisku – monumentalne ruiny walcowni działającej do początku XX wieku, jako końcowe ogniwo fabryk żelaza na rzece Kamiennej – efekt programu sformułowanego w początkach XIX wieku przez ks. Stanisława Staszica,

Żywe Muzeum Porcelany w Fabryce Porcelany A.S. w historycznym mieście Ćmielowie,

Wytwórnia ceramiki użytkowej i artystycznej o dwusetletniej tradycji – Zakłady Porcelany „Ćmielów”,

Malownicza dolina rzeki Kamiennej z odcinkami krajobrazowymi w rejonie Podgrodzia, zwanego „małym Ojcowem” oraz cennymi rezerwatami przyrody w Bodzechowie,

Bałtów oferujący turyście rezerwat przyrody, Bałtowski Parki Jurajski, spływ tratwami, zwierzyniec oraz stok narciarski,

Szlak żółwia i dinozaura zaprasza wszystkich turystów i osoby poszukujące ciszy, spokoju a zarazem bogatej historii do korzystania ze swoich walorów krajoznawczych. 80 km trasa szlaku łączy miejscowości znane w całej Polsce tj. Kazimierz Dolny i Janowiec woj. lubelskie oraz Bałtów, woj. świętokrzyskie prowadząc przez malownicze tereny Ziemi Lipskiej, woj. mazowieckie.