Biblioteki

Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrowcu Świętokrzyskim

www.biblioteka.ostrowiec.pl
e-mail : mbp_ostrowiec@poczta.onet.pl
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
ul. Wardyńskiego 26
tel. (041) 247-51-47, (041) 262-69-76
Godziny otwarcia: Poniedziałek – Piątek: 7:00-15:00

Zaprasza do korzystania ze swoich zbiorów liczących ponad 200.000 woluminów i ok. 60 tytułów czasopism.
Usługi świadczone przez bibliotekę to:
– Ksero
– Skan
– Wydruki komputerowe
– Internet
– Wypożyczenia międzybiblioteczne
– Książka na telefon
– Lekcje biblioteczne
– Zestawienia bibliograficzne

FILIE W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM

Filie

 

Filia nr. 1

Wypożyczalnia dla dorosłych i młodzieży. Czytelnia obsługuje dorosłych, młodzież i dzieci.
ul. Sienkiewicza 65/15
tel. 41 262-70-87
Godziny otwarcia: Poniedziałek – Piątek 9:00 – 17:00, sobota 9:00 – 14:00

Filia nr. 2.

Wypożyczalnia dla dorosłych, młodzieży i dzieci.
Os. Stawki 45 (ODS „Malwa”)
tel. 509-937-026
Godziny otwarcia: Poniedziałek – Piątek 9:00 – 17:00, sobota 9:00 – 14:00

Filia nr. 5

Wypożyczalnia obsługuje dzieci do lat 15.
Ul. Sienkiewicza 65/15
tel. 41 262-70-87
Godziny otwarcia: Poniedziałek – Piątek 9:00 – 17:00, sobota 9:00 – 14:00

Filia nr. 6

Wypożyczalnia obsługuje dzieci do lat 15. Czytelnia obsługuje dorosłych, młodzież i dzieci.
Ul. Kilińskiego 12
tel. 41 265-15-01
Godziny otwarcia: Poniedziałek – Piątek 9:00 – 17:00, sobota 9:00 – 14:00

Filia nr. 7

Wypożyczalnia dla dorosłych, młodzieży i dzieci.
ul. Niewiadoma 19, Os. Denków – PSP nr 9.
tel. 509-937-036
Godziny otwarcia: Poniedziałek – Piątek 9:00 – 17:00, sobota 9:00 – 14:00

Filia nr. 10

Wypożyczalnia dla dorosłych, młodzieży i dzieci.
Ul. Wardyńskiego 26
tel. 41 26-26-976
Godziny otwarcia: Poniedziałek – Piątek 9:00 – 17:00, sobota 9:00 – 14:00

Filia nr. 11

Wypożyczalnia dla dorosłych i młodzieży
Ul. Kilińskiego 12
tel. 41 265-15-01
Godziny otwarcia: Poniedziałek – Piątek 9:00 – 17:00, sobota 9:00 – 14:00

Czytelnia Główna

Czytelnia obsługuje dorosłych, młodzież i dzieci.
Ul. Wardyńskiego 26
tel. 41 26-26-976
Ul. Kilińskiego 12
tel. 41 265-15-01
Godziny otwarcia: Poniedziałek – Piątek 9:00 – 17:00, sobota 9:00 – 14:00

 

 

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Filia w Ostrowcu Św

os. Ogrody 26.
tel. 41 26-27-031

Teren działania
Powiat ostrowiecki
1. Miasto Ostrowiec Świętokrzyski
2. Gmina Bałtów
3. Gmina Bodzechów
4. Gmina Ćmielów
5. Gmina Kunów
6. Gmina Waśniów

Godziny otwarcia
Poniedziałek 9 – 18
Wtorek 9 – 18
Środa 9 – 18
Czwartek 9 – 18
Piątek 9 – 18
Sobota 9 – 13

Czytelnicy
W poczet czytelników przyjmowani są nauczyciele, studenci oraz ludzie związani z oświatą, nauką, kulturą, zamieszkali w powiecie ostrowieckim.
Obecnie zapisanych jest 2500 osób.
Czytelnicy mogą wypożyczyć jednorazowo do 5 książek na okres 2 m-cy.

O zbiorach
Biblioteka gromadzi naukowy księgozbiór od 1955 r. Obecnie liczy on ponad 46,5 tys. woluminów. Są to przede wszystkim pozycje z zakresu nauk pedagogicznych i społecznych. Biblioteka posiada duży zbiór materiałów metodycznych, programów nauczania, podręczników. Gromadzone są fachowe czasopisma z zakresu pedagogiki, metodyk, bibliotekoznawstwa, psychologii i literatury. W zbiorach audiowizualnych znajduje się m. in. komplet kaset video Powszechnej Wideoteki Edukacyjnej. Biblioteka dysponuje także bogatym zbiorem regionaliów, dotyczących własnego miasta i powiatu. Czytelnik może skorzystać z warsztatu informacyjno-bibliograficznego, a niedostępne na miejscu materiały zostaną sprowadzone przez wypożyczalnię między biblioteczną.
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Filia w Ostrowcu Św. posiada opracowany przez mgr Monikę Górczyńską „Informator dla czytelników”. Dostarcza on wszystkim potencjalnym czytelnikom wiadomości o:
1) głównych celach i zadaniach Filii
2) organizacji biblioteki
3) zbiorach biblioteki
4) katalogach
5) regulaminach.
Czytelnik znajdzie tu wskazówki kiedy i jak może skorzystać z księgozbioru Filii, a także uzyska informacje na temat gromadzonych zbiorów. W informatorze zawarty jest m.in. wykaz aktualnie prenumerowanych czasopism i dzienników.