Dla inwestora

Dogodne położenie geograficzne, gospodarcze i turystyczne Ostrowca Świętokrzyskiego stwarza duże możliwości lokalizowania tutaj nowych inwestycji oraz szanse na dynamiczny rozwój. Połączenia drogowe sprawiają, że bez trudu można dojechać do Krakowa, Katowic, Warszawy, Lublina, Kielc czy Łodzi. Największe aglomeracje Polski znajdują się w promieniu około 200 km od miasta. Lokalizacja miasta jest korzystna pod względem gospodarczym, znajduje się ono bowiem w Staropolskim Okręgu Przemysłowym.

Dostępność komunikacyjna

Przez miasto przebiega ważna droga krajowa nr 9 (E 371) z Radomia, przez Rzeszów do przejścia granicznego ze Słowacją w Barwinku. Inna ważna droga – droga nr 42, przebiega przez trzy główne miasta przemysłowe północy województwa: Skarżysko Kamienną, Starachowice i Ostrowiec Świętokrzyski, łącząc równocześnie jego główne drogi tranzytowe – drogę krajową nr 7 (Kraków – Warszawa – Gdańsk) z drogą krajową nr 74 (Łódź – Kielce – przejście graniczne z Ukrainą).
Powiązanie miasta z siecią dróg krajowych międzynarodowych tworzy droga krajowa nr 9, z którą krzyżują się na terenie miasta drogi o znaczeniu wojewódzkim, z kierunku:

• Solca nad Wisłą – nr 754,
• Ożarowa – nr 755,
• Nowej Słupii – nr 751

Sieć dróg krajowych i wojewódzkich uzupełniają ważniejsze drogi lokalne w kierunku:

• Sienna,
• Janika,
• Mychowa,
• Miłkowskiej Karczmy.

Ruch tranzytowy przebiega głównie po kierunku drogi nr 9.

Rozwinięta sieć przewozów pasażerskich wzmacnia rolę i rangę miasta w regionie

PKS S.A. w Ostrowcu Świętokrzyskim prowadzi działalność przewozową społeczności lokalnych na obszarze 18 gmin. Obsługę pasażerów umożliwją trzy dworce autobusowe w Ostrowcu Świętokrzyskim, Opatowie i Lipsku. Sprawna i regularna komunikacja pasażerska odbywa się na terenie trzech powiatów województwa świętokrzyskiego oraz na Powiślu. Jest to bardzo ważny atut dla inwestorów, bowiem dzięki rozwiniętej sieci przewozów pasażerskich mieszkańcy regionu mogą dotrzeć do miasta w czasie nie dłuższym niż 30 min.

Komunikacja kolejowa:

Dwutorowa linia kolejowa przebiegająca przez miasto łączy je z jednej strony z dużym węzłem kolejowym w Skarżysku-Kamiennej, a z drugiej z Tarnobrzegiem, Rzeszowem i Przemyślem. Oprócz stacji kolejowej osobowej odbywają się kolejowe przeładunki towarów.

Linia kolejowa nr 25: Łódź Kaliska – Końskie – Stąporków – Skarżysko Kam. – Starachowice – Ostrowiec Św. – Tarnobrzeg – Dębica.

Odległość do portów północnych:

Gdańsk – 515 km
Szczecin – 651 km
Najbliższy port rzeczny Sandomierz – 50 km

Odległość do granicy:

Niemcy – 537 km
Czechy – 350 km
Słowacja – 221 km
Ukraina – 225 km
Białoruś – 418 km
Litwa – 477 km
Rosja – 443 km

Najbliższe porty lotnicze:

Kraków – Balice – 183 km
Warszawa Port Lotniczy im. F. Chopina – 165 km
Warszawa/ Nowy Dwór Mazowiecki – Port lotniczy Modlin  205 km
Katowice – Pyrzowice – 226 km
Rzeszów – Jasionka – 120 km
Lublin – Świdnik – 120 km

Położenie miasta wyznaczają następujące współrzędne geograficzne: 50° 56′ N; 21° 23′ E.