Kolejne remonty dróg na terenie powiatu ostrowieckiego

ostrowiecki.eu

Decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Pana Mariusza Błaszczaka z dnia 20 lutego Powiat Ostrowiecki w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, czyli tzw. „powodziówek” otrzymał promesę w wysokości 1 miliona 430 tysięcy złotych na remonty trzech dróg na terenie gmin Kunów i Waśniów. Dobre wiadomości dla mieszkańców przekazali podczas konferencji prasowej starosta ostrowiecki Zbigniew Duda, radna Renata Ślusarz-Magiera oraz wiceprzewodniczący Rady Powiatu Marek Bilski.

W ramach promesy wykonane zostaną trzy zadania drogowe:

  1. Remont drogi powiatowej Nr 0666T relacji Bukowie – Świrna w miejscowości Świrna o długości 1160 metrów. Remont będzie polegał na ułożeniu nawierzchni asfaltowej na zniszczonej nawierzchni tłuczniowej.

Dzięki remontowi tej drogi mieszkańcy Biechowa i Bukowia uzyskają najkrótsze połączenie z Ostrowcem Świętokrzyskim.

  1. Remont drogi powiatowej Nr 0649T relacji Nietulisko Duże – Doły Biskupie w miejscowości Nietulisko Duże i Doły Biskupie o długości 1310 metrów. Remont będzie polegał na ułożeniu nowej nakładki asfaltowej na starej nawierzchni asfaltowej.

Dzięki remontowi tej drogi znacznie poprawi się standard dojazdu do miejscowości Nietulisko Duże i Doły Biskupie oraz dojazd turystów do Kałkowa i zapory Wióry, a także innych miejsc posiadających walory turystyczne.

  1. Remont drogi powiatowej Nr 0603 T w miejscowości Czażów od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 751 do skrzyżowania z drogą powiatową w miejscowości Wojciechowice o łącznej długości 1857 metrów. Remont będzie polegał na ułożeniu nowej nakładki na zniszczonej powierzchni asfaltowej.

Dzięki remontowi tej drogi znacznie poprawi się standard przejazdu pomiędzy Gminą Waśniów (Powiat Ostrowiecki) a Gminą Pawłów (Powiat Starachowicki). Droga ta umożliwia alternatywny dojazd do Kielc przez Bodzentyn, posiada również walory turystyczne.

 

Udostępnij ten materiał

Czytaj także

śledź
nas na
youtube