Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

MOSiR Ostrowiec Świętokrzyski

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji jest jednostką organizacyjną Gminy Ostrowiec Świętokrzyski i stanowi część majątku Gminy. Wyodrębniona została funkcjonalnie w formie jednostki budżetowej. Swoją działalność rozpoczął 1 stycznia 1974 roku. Powołany został uchwałą Miejskiej Rady Narodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 21.10.1972 roku, jako zakład budżetowy pod nazwą Miejski Ośrodek Sportu, Turystyki i Wypoczynku. W obecnej formie organizacyjnej MOSiR działa od 29 grudnia 1999 roku.

Działalność MOSiR-u skupiona jest głównie na organizowaniu oraz wspieraniu sportu masowego i rekreacji poprzez:
upowszechnienie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,
zarządzanie terenami, obiektami i urządzeniami sportowymi,
organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych i kulturalnych,
utrzymanie, budowę nowych oraz rozbudowę istniejących obiektów i urządzeń kultury fizycznej,
współpracę w dziedzinie kultury fizycznej z innymi jednostkami i organizacjami,
udostępnianie obiektów sportowych klubom sportowym działającym na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego,
udostępnianie obiektów sportowych mieszkańcom Ostrowca Świętokrzyskiego,
udostępnianie basenu uczniom ostrowieckich szkół podstawowych, gimnazjów, szkół średnich,
prowadzenie powszechnej nauki pływania dla uczniów II klas szkół podstawowych z terenu Ostrowca Świętokrzyskiego

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji jest zarządcą:
Miejskiego Stadionu Sportowego „KSZO”,
Hali Sportowo – Widowiskowej „KSZO”,
Pływalni „Rawszczyzna” z Działem Odnowy Biologicznej i Rehabilitacji,
Piłkarskiego Ośrodka Treningowego,
Ośrodka Wypoczynkowego „Gutwin”,
Dwóch Kompleksów Boisk Sportowych „ORLIK”,
Boiska Wielofunkcyjnego w Parku Miejskim.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
27-400 Ostrowiec Św. ul. Świętokrzyska 11

tel. (41) 2636931, fax. (41) 2636921
e-mail: biuro@mosir.ostrowiec.pl
www.mosir.ostrowiec.pl

Miejski Stadion Sportowy „KSZO”
27-400 Ostrowiec Św. ul. Świętokrzyska 11

tel. (41) 2636931, fax. (41) 2636921

Pływalnia „Rawszczyzna”
27-400 Ostrowiec Św. ul. Mickiewicza 32

tel. (41) 2650000, fax (41) 2674103
e-mail: basen@mosir.ostrowiec.pl

Dział Odnowy Biologicznej i Rehabilitacji
27-400 Ostrowiec Św. ul. Mickiewicza 32

tel. (41) 2674110 lub (41) 2674111

Piłkarski Ośrodek Treningowy
27-400 Ostrowiec Św. ul. Kolejowa 20 C

tel. 601 69 69 92, 693 69 69 31

Kompleksy Boisk Sportowych „ORLIK 2012”
1. Osiedle Ogrody
2. Ul. Chopina (Osiedle Kolonia Robotnicza)
tel. 693 696 931