Od 1 lutego większość aptek w Ostrowcu zaprzestaje dyżurów nocnych!

zrodlo: ostrowiecki.eu

W dniu 31 stycznia 2018 roku w godzinach późno popołudniowych do Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Św. wpłynęło zawiadomienie złożone przez Właścicieli 15 aptek działających na terenie miasta w którym poinformowano, że z dniem 1 lutego 2018 roku zaprzestają oni pełnienia „dyżurów” nocnych i świątecznych. Tym samym Właściciele aptek postawili mieszkańców powiatu ostrowieckiego przed faktem dokonanym, to jest brakiem możliwości dostępności do leków w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy. Podkreślić należy, że informacja ta nie była poprzedzona żadnym wcześniejszym wypowiedzeniem uchwalonego jednogłośnie przez Radę Powiatu harmonogramu dyżurów nocnych i świątecznych.

Zaprzestanie dyżurów zostało zgłoszone przez 14 farmaceutów będących mieszkańcami naszego miasta i jednego właściciela apteki sieciowej.

W tym miejscu należy dodać, że zaistniała sytuacja jest dla naszej strony dalece niezrozumiała, a mając na względzie zdrowie mieszkańców nie do zaakceptowania, gdyż w ramach przygotowania i ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w porze nocnej, niedzielę, święta i dni wolne od pracy na terenie powiatu ostrowieckiego w 2018 r. w godzinach 22.00 – 7.00, kwestia ta była konsultowana ze środowiskiem aptekarskim. Podczas dwóch spotkań, jakie zostały zorganizowane przez Starostwo Powiatowe, w których uczestniczyli przedstawiciele aptek z terenu powiatu konsultowano sposób organizacji tzw. dyżurów nocnych i świątecznych. Rozważana była m.in. kwestia organizacji dyżurów tygodniowych oraz tzw. dyżurów na telefon. Z uwagi na fakt ograniczonych możliwości kadrowych, jak też przewidywanych komplikacji organizacyjnych odstąpiono od tego rodzaju rozwiązań. Podczas spotkania, w którym uczestniczył Prezes Kieleckiej Okręgowej Izby Aptekarskiej wypracowane zostało stanowisko o organizacji dyżurów w rotacji codziennej. Rozwiązanie takie znajdowało akceptację z uwagi na fakt, że oznaczało to zaledwie 1 lub 2 tzw. dyżury nocne (w godz. 22.00 – 7.00 rano) w ciągu miesiąca, przy czym dziewięć miesięcy w ciągu roku obejmowało jeden dyżur, a tylko pozostałe trzy miesiące skutkowały dwoma dyżurami. Przygotowana w tym kształcie uchwała rady powiatu została pozytywnie zaopiniowana przez wójtów, burmistrzów i prezydenta miasta oraz samorząd aptekarski, a następnie jednogłośnie przyjęta przez Radę Powiatu Ostrowieckiego. Tym samym jest wiążąca jako tzw. akt prawa miejscowego.

W związku z przekazaną z dnia na dzień informacją przez właścicieli aptek Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Świętokrzyskim jest zmuszone działając w trosce o bezpieczeństwo, zdrowie i życie mieszkańców podać w trybie pilnym do wiadomości, że nie będą pełniły dyżurów nocnych następujące apteki:

Apteka mgr Małgorzata Urban, ul. Grabowiecka 3 A, 27-400 Ostrowiec Św.
Apteka „FARMACJA” mgr Elżbieta Nicieja, Al. Jana Pawła II 7 B, 27-400 Ostrowiec Św.
Apteka mgr Elżbieta Huszaluk, ul. Kopernika 14, 27-400 Ostrowiec Św.
Apteka „POD ŁYSICĄ” mgr Barbara Pawlicka, ul. Kilińskiego 1, 27-400 Ostrowiec Św.
Apteka NOVA mgr Kinga Radoń, ul. Krucza 2, 27-400 Ostrowiec Św.
Apteka NOVA mgr Kinga Radoń, os. Stawki 44, 27-400 Ostrowiec Św.
Apteka „NOWOCZESNA” Henryk Prudło, ul. Mickiewicza 24, 27-400 Ostrowiec Św.
Apteka Paracelsus mgr Gabriela Lula, os. Ogrody 37, 27-400 Ostrowiec Św.
Apteki + polskie mgr Kasprzyk, ul. Piaski 28, 27-400 Ostrowiec Św.
Apteka mgr Marianna Pachniak, os. Rosochy 47/3, 27-400 Ostrowiec Św.
Apteka mgr Mariusz Nowak, ul. Rynek Denkowski 10, 27-400 Ostrowiec Św.
Apteka COSMOFARM mgr Maria Łepecka, ul. Sandomierska 6, 27-400 Ostrowiec Św.
Apteka mgr Jacek Kurosad, ul. Sienkiewicza 59 c, 27-400 Ostrowiec Św.
Apteka „POD HUTĄ” mgr Justyna Rybińska, ul. Świętokrzyska 1/3, 27-400 Ostrowiec Św.
Apteka PRIMA, Starokunowska 1/7, 27-400 Ostrowiec Św.
Poza tym uprzejmie informujemy, że rozpowszechniana przez grupę właścicieli aptek informacja o tym, iż podczas dyżurów nocnych w Polsce sprzedawane są pojemniki na mocz, prezerwatywy i testy ciążowe jest mocno wątpliwa. Jak pokazuje statystyka średniodziennie podczas dyżurów prowadzonych przez Nocną i Świąteczną Opiekę Lekarską w szpitalu przyjmowanych jest ok 40 osób. Każdy korzystający z tego rodzaju pomocy ma prawo liczyć na to, że otrzymując receptę będzie mógł ją możliwie jak najszybciej zrealizować.

W związku z zaistniałą sytuacją Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Świętokrzyskim podaje do wiadomości harmonogram pracy aptek w porze nocnej 22.00 – 7.00 na miesiąc luty 2018 roku uwzgledniający rezygnację z dyżurów zgłoszonych przez ww. podmioty. Ze względu na bezpieczeństwo swoje i bliskich należy zwrócić szczególną uwagę na to, że nie we wszystkie dni w ciągu tego okresu zabezpieczony będzie całodobowy dostęp do apteki.

Jednocześnie informujemy, że APTEKA Dbam o Zdrowie PZF Cefarm – Lublin S.A., ul. Mickiewicza 30, 27 – 400 Ostrowiec Św. (TESCO) pracuje od poniedziałku do niedzieli oraz w święta w godzinach 7.00 – 22.00.

W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców apelujemy o pilne zapoznanie się z zaistniałymi zmianami i przekazanie ich swoim bliskim i znajomym.

Udostępnij ten materiał

Czytaj także

śledź
nas na
youtube