Placówki oświaty

Wydział Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miasta
ul. Głogowskiego 3/5
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
(0-41) 26-72-232, (0-41) 26-72-196

PRZEDSZKOLA

Przedszkole Publiczne nr 5
Dyrektor: Barbara Pronobis
ul. Jasna 4
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
(0-41) 265-42-42

przedszkole.nr5@vp.pl
www.przedszkole5.ostrowiec.prv.pl

Przedszkole Publiczne nr 7
Dyrektor: Anna Kuligowska
os. Słoneczne 28
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
(0-41) 262-09-28
pp7ostrowiec@poczta.onet.pl

Przedszkole Publiczne nr 11
Dyrektor: Danuta Kapsa
ul. Wspólna 20
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
(0-41) 249-01-31
plastusiowo11@poczta.onet.pl

Przedszkole Publiczne nr 12
Dyrektor: Marzena Wójcik
os. Słoneczne 5
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
(0-41) 247-52-94
pp12ostr@interia.pl

Przedszkole Publiczne nr 15
Dyrektor: Grażyna Borkowska
os. Ogrody 27
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
(0-41) 247-22-73
pp15ostr@vp.pl

Przedszkole Publiczne nr 16
Dyrektor: Katarzyna Dryjas
os. Pułanki 6
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
(0-41) 262-09-76
pp16@vp.pl
www.pp16.oodn.pl

Przedszkole Publiczne nr 19
Dyrektor: Aneta Stachurska
os. Ogrody 20
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
(0-41) 247-11-27
pp_19@wp.pl

Przedszkole Publiczne nr 21
Dyrektor: Salomea Broda
os. Stawki 43
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
(0-41) 266-11-07
pp21@onet.eu

SZKOŁY PODSTAWOWE

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1
Dyrektor: Jadwiga Dadia
ul. Trzeciaków 35
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
(0-41) 266-36-93
psp1ostrowiec@poczta.onet.pl

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. B. Chrobrego
Dyrektor: Mariusz Szczerbiński
ul. Niska 9
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
(0-41) 265-43-43
psp3ostrdyr@wp.pl
http://psp3.ostrowiec.pl/

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. Partyzantów Ziemi Kieleckiej
Dyrektor p. o.: Anna Agatowska
ul. Sienkiewicza 70
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
(0-41) 263-10-55
psp4ostrowiec@wp.pl
http://www.psp4.ostrowiec.pl

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 im. H. Sienkiewicza
Dyrektor: Rozalia Machnicka
ul. Akademicka 20
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
(0-41) 263-20-50
Psp7ostrowiec-sw@go2.pl
www.psp7ostr.republika.pl

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 8
Dyrektor: Katarzyna Bukała
ul. Górna 3
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
(0-41) 248-27-37
Psp8@op.pl

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 im. Józefa Piłsudskiego
Dyrektor: Anna Kunat
ul. Niewiadoma 19
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
(0-41) 265-21-52
psp9@interia.pl

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
Dyrektor: Anna Stojek
ul. Rzeczki 18
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
(0-41) 262-00-13

www.psp10.ostrowiec.info
psp10ost.sekr@onet.eu

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 12 im. Jana Pawła II
Dyrektor: Barbara Kędzierska
ul. Bałtowska 336a
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
(0-41) 266-66-08
psp12jp2@o2.pl

GIMNAZJA

Publiczne Gimnazjum nr 1
Dyrektor: Renata Olszańska
ul. Sienkiewicza 69
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
(0-41) 263-35-35
pg1_ostrowiec@poczta.onet.pl
www.pg1.cba.pl

Publiczne Gimnazjum nr 2
Dyrektor: Roman Kowalski
ul. Polna 56
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
(0-41) 262-00-32
sekretariat-pg2@o2.pl
www.gim2ostrowiec.neostrada.pl

Publiczne Gimnazjum Nr 3
Dyrektor: Grażyna Ukleja
os. Słoneczne 37
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
(0-41) 247-51-45
Pg3ostrowiec@poczta.onet.pl
www.pg3ostrowiec.neostrada.pl

ZESPOŁY SZKÓŁ PROWADZONE PRZEZ GMINĘ OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI

Zespół Szkół Publicznych nr 1
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11
Publiczne Gimnazjum Nr 5
Dyrektor: Małgorzata Gwóźdź
ul. Focha 3
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
(0-41) 247-90-45
zsp1psp11pg5@wp.pl
strona www: http://www.psp11ostrowiec.pl
strona www: http://www.pg5.ostrowiec.pl

Zespół Szkół Publicznych nr 2
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
Publiczne Gimnazjum Nr 4
Dyrektor: Katarzyna Goworek
os. Stawki 35
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
(0-41) 247-06-06
(0-41) 247-05-88
zsp2ostrowiec@gmail.com
psp14ostrowiec@poczta.onet.pl
sekretariat@pg4.onet.pl
strona www: http://www.pg4.ostrowiec.pl

Zespół Szkół Publicznych nr 3
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5
Międzyszkolny Ośrodek Gimnastyki Korekcyjno-Kompensacyjna
Dyrektor: Wojciech Serwin
os. Ogrody 20
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
(0-41) 247-20-42
psp5@vp.pl
strona www: http://www.psp5.eu

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE

CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ
Dyrektor: Anna Pięcińska
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Sienkiewicza 67
Tel. 41 263 05 31, Kom. 605 341 061, 783 995 656
strona internetowa: www.cez.edu.pl
e-mail: cez@cez.edu.pl, rekrutacja@cez.edu.pl

Centrum Kształcenia Ustawicznego
Dyrektor: Aneta Pierścińska – Maruszewska
ul. Sandomierska 26a
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
(0-41) 265-34-67
ckuostrowiec@gmail.com