Starostwo Powiatowe

Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Świętokrzyskim

ul. Iłżecka 37, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
Godziny urzędowania: 7:30 – 15:30
Wydział Komunikacji – w czwartki czynny do 16:30
Wydział Architektury i Budownictwa oraz Wydział Komunikacji – środa – dzień pracy wewnętrznej wydziałów.

Sekretariat
tel.: (41) 247 66 10, 247 63 55
fax: (41) 247 69 65
starostwo@powiat.ostrowiecki.eu

Starostwo Powiatowe

Wydział Komunikacji

Referat Praw Jazdy:

pokój 1 – tel. – (41) 247 60 44
pokój 2 – tel. – (41) 247 60 48

Referat Rejestracji Pojazdów:

pokój 3 – tel. – (41) 247 52 67
pokój 4 – tel. – (41) 247 60 54
pokój 5 – tel. – (41) 247 60 56
pokój 6 – tel. – (41) 247 52 02
pokój 7 – tel. – (41) 247 60 62
pokój 11 – tel. – (41) 247 60 64
pokój 12 – tel. – (41)247 61 82

Referat Transportu:

pokój 14 – tel. – (41) 247 66 15

Zespół Radców Prawnych

tel. (41) 247 61 85

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru

tel./fax (41) 249 92 00, 247 60 47

W celu bezpośredniego połączenia z numerem wewnętrznym, należy do numeru (41) 2499 dodać wybrany numer wewnętrzny.
Wydział Edukacji Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki

tel. – (41) 247 52 15
Wydział Rolnictwa i Środowiska

tel. – (41) 247 63 56
Wydział Architektury i Budownictwa

tel. – (41) 247 62 92
Wydział Rozwoju Powiatu

tel. – (41) 247 64 60
Wydział Finansowy

tel. – (41) 247 67 70
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

tel. – (41) 247 61 30
Wydział Gospodarki Nieruchomościami

tel. – (41) 247 62 47
Wydział Dróg

tel. – (41) 247 60 72
Wydział Organizacyjny

tel. – (41) 247 51 78
Biuro Rady Powiatu Ostrowieckiego

tel. – (41) 247 52 69
Archiwum Zakładowe

tel. – (41) 247 64 10
Kadry

tel. – (41) 247 62 88
Asystent Starosty – Rzecznik Prasowy

tel. – (41) 247 51 83
Powiatowy Rzecznik Konsumenta

tel. – (41) 247 61 42

Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

tel. – (41) 247 69 33