Szlaki turystyczne

Przez teren powiatu przebiegają następujące szlaki:

NIEBIESKI szlak turystyczny Stanisława Jeżewskiego (Grzegorzowice – Pętkowice)
ułatwiający dostęp zarówno do zabytków jak i natury.
Szlak turystyczny udostępnia następujące zabytki architektury:

 • Zespół przemysłowy dawnej fabryki tektury „WITULIN” w Dołach Biskupich z początku XX w.
 • Kamienna tama na rzece Świślinie z 1840r.
 • Osiedle, park oraz ruiny walcowni z lat 1834 – 45 w Nietulisku Fabrycznym
 • XVII-wieczny kościół parafii Kunów z pięknie wyrzeźbionymi przez miejscowych kamieniarzy ołtarzami, z drewnianą plebanią z 1855r. i murowaną dzwonnicą wzniesioną w 1896r. wg projektu znanego malarza Wojciecha Gersona
 • najstarsza w Polsce wolno stojąca kaplica Świętej Katarzyny, ufundowana w 1430r. przez biskupa Zbigniewa Oleśnickiego na terenie nie istniejącej już wsi Kaplica.


Szlak rowerowy „Śladami zabytków techniki doliny Kamiennej”
przebiegający na terenie gminy Kunów przez miejscowości: Udziców, Kunów, Nietulisko Małe, Nietulisko Duże i Doły Biskupie.


Cząstkowy szlak czarny biegnący z Nietuliska
i łączący się ze szlakiem niebieskim w okolicach miejscowości Kunów (warto zobaczyć: ruiny walcowni w Nietulisko wraz z zabytkowym hydrosystemem)


Ścieżka edukacyjna doliną Świśliny

 • prowadząca z Kałkowa-Godowa szlakiem niebieskim do Nietulisko Dużego i dalej szlakiem czarnym do ruin walcowni. Trasa rozpoczyna się w okolicach Sanktuarium Bolesnej Królowej Polski w Kałkowie, można obejrzeć m.in.:
  zaporę na zbiorniku Wióry (dobry punkt widokowy na zbocza doliny)
 • dolinę rzeki Świśliny, gdzie zaobserwować można ślady działalności bobrów oraz wąwóz lessowy i skalny
 • kamieniołom dolomitów w Dołach Opacich z licznymi odsłonięciami geologicznymi,
 • wieś Witulin oraz fabrykę papieru należącą do rodziny Gombrowiczów

Więcej informacji o szlakach:

http://www.jezewski.ostrowiec.pttk.pl/

 

Informacja Turystyczna

Oddział Świętokrzyski PTTK im. St. Jeżewskiego

3 Maja 5

27 – 400 Ostrowiec Świetokrzyski

Telefon/fax/mail:

tel/fax: +48 41 265 25 24

poczta@jezewski.ostrowiec.pttk.pl

Dni i godziny urzędowania:

Poniedziałek – Piątek 10-16

http://www.jezewski.ostrowiec.pttk.pl/kontakt.html

Oddział PTTK im. M. Radwana

Al. 3 Maja 6

Tadeusz Krawętkowski – prezes Zarządu
Tel: 505 444 874 E-mai:  kraweusz@wp.pl

Anna Furgała-Kubik – sekretarz Zarządu
Tel: 509055251 E-mail:  furgala.anna@gmail.com

Janusz Zacharski – Skarbnik Zarządu
Tel: 518350702

Marcin Marczyński – Członek Zarządu
Tel. 519123089 E-mail:  marczmar@op.pl

http://www.ostrowiec-radwan.pttk.pl/kontakt/

Udostępnij ten materiał

Czytaj także

śledź
nas na
youtube