Zainwestowali u nas

Weiss Sp. z o. o.

Udzielone wsparcie przez miasto dla inwestora obejmowało:

– wskazanie odpowiedniej lokalizacji;
– inwestor miał do dyspozycji wyznaczonego pracownika urzędu ( project manager), który asystował i pomagał mu na każdym etapie inwestycji;
– pomoc przy nabyciu nieruchomości – wskazanie kontaktu do notariuszy, uzyskanie zezwolenia MSWiA;
– pomoc w uzyskaniu decyzji administracyjnych niezbędnych do uruchomienia budowy zakładu produkcyjnego;
– pomoc w uzgodnieniach podczas opracowywania projektu budowlanego i innych decyzji;
– wskazanie źródła finansowania inwestycji ze środków unijnych;
– pomoc u gestorów sieci w związku z budową przyłączy;
– wskazanie wykonawców i firm budowlanych;
– promocja inwestycji w mediach ogólnopolskich;
– pomoc w aplikowaniu do ,,Programu pomocy przedsiębiorcom inwestującym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w latach 2007 – 2013” na podstawie, którego firma uzyskała zwolnienie od podatku od nieruchomości na okres 4 lat;
– opieka nad inwestorem i pomoc w bieżącym działaniu inwestora po zakończeniu inwestycji.

Netia S.A.

Udzielone wsparcie przez miasto dla inwestora obejmowało:

– pomoc w adaptacji istniejącej lokalizacji;
– inwestor miał do dyspozycji wyznaczonego pracownika urzędu ( project manager), który asystował i pomagał mu na każdym etapie projektu;
– pomoc przy organizacji szkoleń;
–  pomoc w skojarzeniu z lokalnymi firmami, które mogłyby wykonywać usługi dla Netii
– promocja inwestycji w mediach ogólnopolskich;
– opieka nad inwestorem i pomoc w bieżącym działaniu inwestora po zakończeniu inwestycji.

DOORPOL J. Adamski L. Łukawski Sp. J.

Udzielone wsparcie przez miasto dla inwestora obejmowało:

– wskazanie odpowiedniej lokalizacji;
– inwestor miał do dyspozycji wyznaczonego pracownika urzędu ( project manager), który asystował i pomagał mu na każdym etapie inwestycji;
– pomoc przy nabyciu nieruchomości;
– pomoc w uzyskaniu decyzji administracyjnych niezbędnych do uruchomienia budowy zakładu produkcyjnego;
–  pomoc w uzgodnieniach podczas opracowywania projektu budowlanego i innych decyzji;
– promocja inwestycji w mediach ogólnopolskich;
– pomoc w aplikowaniu do ,,Programu pomocy przedsiębiorcom inwestującym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w latach 2007 – 2013”na podstawie, którego firma uzyskała zwolnienie od podatku od nieruchomości na okres 4 lat;
– opieka nad inwestorem i pomoc w bieżącym działaniu inwestora po zakończeniu inwestycji

 

Lancer Fashion Sp. z o.o.

Udzielone wsparcie przez miasto dla inwestora obejmowało:

– wskazanie odpowiedniej lokalizacji;
– inwestor miał do dyspozycji wyznaczonego pracownika urzędu ( project manager), który asystował i pomagał mu na każdym etapie inwestycji;
– pomoc w uzyskaniu decyzji administracyjnych niezbędnych dla uruchomienia działalności;
– pomoc w uruchomieniu przyłącza energetycznego;
– pomoc w aplikowaniu do ,,Programu pomocy przedsiębiorcom inwestującym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w latach 2007 – 2013” na podstawie, którego firma uzyskała zwolnienie od podatku od nieruchomości na okres 4 lat;
– opieka nad inwestorem i pomoc w bieżącym działaniu inwestora po zakończeniu inwestycji;
– informowanie o targach i innych możliwościach pozyskania kontrahentów.

Aneta Gryla Firma Handlowo – Usługowa Casmir

Udzielone wsparcie przez miasto dla inwestora obejmowało:

– wskazanie odpowiedniej lokalizacji położonej w obszarze specjalnej strefy ekonomicznej;
– inwestor miał do dyspozycji wyznaczonego pracownika urzędu ( project manager), który asystował i pomagał mu na każdym etapie inwestycji;
– wskazanie możliwego wsparcia w postaci ulg podatkowych przysługujących na terenie specjalnej strefy ekonomicznej;
– pomoc w uzyskaniu zezwolenia na prowadzenie działalności w specjalnej strefie ekonomicznej
– pomoc przy nabyciu nieruchomości;
– pomoc w aplikowaniu do ,,Programu pomocy przedsiębiorcom inwestującym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w latach 2007 – 2013”na podstawie, którego firma uzyskała zwolnienie od podatku od nieruchomości na okres 4 lat;
– opieka nad inwestorem i pomoc w bieżącym działaniu inwestora po zakończeniu inwestycji.

 

Inne firmy które zainwestowały w Ostrowcu Świętokrzyskim – informacja na temat współpracy na linii miasto-inwestor dostępna będzie po zakończeniu budowy zakładu.

 

Laboratorium Czystych Technologii ACREN Sp. z o.o.

Firma nabyła halę produkcyjną przy ul. Ignacego Boernera 17. Inwestor realizuje projekt:,,Wprowadzenie na rynek innowacyjnego produktu w postaci kontenerowego urządzenia do depolimeryzacji odpadów mieszanych tworzyw sztucznych pochodzących z frakcji komunalnych i przemysłowych” przy wsparciu środków UE z działania 4.4 „Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013. Termin uruchomienia inwestycji jest przewidywany na pierwszą połowę 2015 roku.

 

Kram Polska S.A.

Inwestycja jest w trakcie realizacji. Trwa budowa hali produkcyjno-magazynowej wraz z częścią biurową z wewnętrznymi instalacjami energii elektrycznej. wod. -kan, c.o, kan. deszcz. oraz budowa 24 stanowisk postojowych dla samochodów osobowych. Termin zakończenia inwestycji przewidziany jest na dzień 30 pażdziernika 2014 roku.

 

 

Climatic Sp. z o.o.

Inwestycja jest w trakcie realizacji. Trwa remont hali produkcyjnej przy ul. Stanisława Brody 20. Inwestor realizuje projekt:,,Zastosowanie rozwiązań innowacyjnych w produkcji hybrydowych systemów modułowych dla budownictwa medycznego” przy wsparciu środków UE z działania 4.4 „Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013.

Evoltaic Sp z.o.o

Inwestycja jest w trakcie realizacji. Trwa przebudowa hali produkcyjnej przy alei Solidarności. Inwestor realizuje projekt:,,Energooszczędna i wysokowydajna linia do recyklingu odpadów z tworzyw sztucznych” przy wsparciu środków UE z działania 4.4 „Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013. Termin uruchomienia inwestycji jest przewidywany na czerwiec 2015 roku.

 

źródło : um.ostrowiec.pl